Úspěch: MPSV couvá od plánu nahlížet do bankovních transakcí žadatelů

V listopadu 2023 jsme sdíleli naše obavy ohledně návrhu novely zákona o státní sociální podpoře: ten by nově umožnil lustrovat účty žadatelů dávek. Nyní Ministerstvo práce a sociálních věcí od nápadu i díky našemu tlaku upouští.

Na kontroverzní nápad upozornil 30. října 2023 redaktor Echo24. Změna, která by umožnila ministerstvu práce a jeho úřadům prolamovat bankovní tajemství, prošla hladce Sněmovnou.

O dva týdny později jsme spolu se Spolkem pro ochranu osobních údajů zaslali českým senátorům a senátorkům dopis, v němž jsme upozornili na problémy novely: nejednoznačné formulace, absenci důvodové zprávy, ale i na to, že návrh neprošel resortním připomínkovým řízením.

V listopadu se k naší kritice připojil i Úřad pro ochranu osobních údajů – mluvčí úřadu Milan Řepka deníku Právo řekl, že navrhovaná úprava je rozhodně průlomem do bankovního tajemství a dotýká se základního práva na ochranu soukromí.

V prosinci se tématu opět věnovala řada médií, například iRozhlas.

Detailní výpis transakcí

V dubnu 2024 se naše obavy potvrdily: povinnost bank předávat úřadům práce informace o klientech dostala konkrétnější obrysy. „Kdo bude žádat o některé dávky, měl by podle nového návrhu prováděcí vyhlášky počítat s tím, že banka úřadu musí na vyžádání poskytnout detailní výpis transakcí za poslední tři měsíce,“ psalo Echo24.

K nám i dalším kritikům se záhy připojila vládní zmocněnkyně pro lidská práva Klára Šimáčková Laurenčíková:

„Kromě základních informací jako je číslo, měna, typ účtu a zůstatek, je zde též položka TransakceUctu a sekce Transakce, která obsahuje položky datum, částka a popis. Z toho vyplývá, že banky budou orgánu pomoci v hmotné nouzi dodávat informace o konkrétních transakcích včetně například plateb kartou dané osoby. To považuji za problematické vzhledem k ochraně soukromí dotyčných osob. Z údajů o platbách se dá vyčíst řada skutečností, například kde se daná osoba pohybuje, jak tráví svůj volný čas, zda má zdravotní problémy, atd. Není přitom v návrhu vyjasněno, k čemu mohou tyto údaje být použitelné v rámci posuzování žádosti o dávku,“ shrnula problematickou pasáž.

V závěru dubna 2024 MPSV pod vedením Mariana Jurečka opět šokovalo, když se ukázalo, že i nový návrh sjednocené „superdávky“ obsahuje paragraf prolamující bankovní tajemství a prováděcí vyhláška opět nařizuje bankám vydávat detaily o transakcích klientů úřadům práce.

„Dojde k nápravě“

Patrně na základě tlaku naší organizace i médií však zároveň v dubnu mluvčí ministerstva práce pro Lidovky.cz uvedl, že vyhláška bude upravena. „V rámci vypořádání meziresortního připomínkového řízení bude vyhláška upravující předávání informací ze strany peněžních ústavů upravena tak, aby bylo explicitně řečeno, že položka transakce nebude využívána. To samé tedy bude zohledněno i v nové dávce státní sociální pomoci,“ řekl doslova serveru Lidovky.cz.

Naposledy v květnu se pak ke kritice připojil i Nejvyšší soud:  „To je zcela nepřípustné prolomení tzv. bankovního tajemství a dané ustanovení je nutno ze zákona vypustit, a to nehledě na to, že je tato praxe uplatňována u některých dávek i v současné době,“ uvedl zástupce Nejvyššího soudu v rámci připomínkového řízení.

Podle dosavadních informací se tedy zdá, že hrozba prolomení bankovního tajemství, pokud jde o detaily transakcí, je v případě žadatelů dávek v tuto chvíli i díky naší aktivitě zažehnána.