Zveme na seminář o kamerách na rozpoznávání tváří

O biometrickém dohledu se intenzivně diskutuje po celém světě. My k tématu pořádáme seminář.

Pod záštitou Stálé komise pro kontrolu použití odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu, použití sledování osob a věcí a rušení provozu elektronických komunikací Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR pořádáme v Poslanecké sněmovně seminář, na který srdečně zveme. Více informací níže.

Kdy: úterý 21. 6. 2022, 9:00—12:30

Kde: Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR (Malostranské nám. 7/19, místnost č. 48/Konírna)

PROGRAM
8:45—9:00 — příchod a registrace účastníků
9:00—9:20 — úvodní slovo
Klára Kocmanová, Stálá komise pro kontrolu odposlechů
Jan Vobořil, Iuridicum Remedium (IuRe)

9:20—10:40
PANELOVÁ DISKUZE 1
Cílem prvního panelu semináře je zmapovat stávající stav využití biometriky v České republice zejména ve vztahu k metodě rozpoznávání tváří. Dále pak zhodnotit otázku jak přínosné a naopak jak invazivní tyto metody jsou pokud jde o zásah do lidských práv či riziko diskriminace.

Martin Hlava — Celní správa ČR
Alžběta Krausová — Ústav státu a práva Akademie věd ČR
Josef Prokeš — Úřad pro ochranu osobních údajů
Zástupce Policie ČR — bude doplněno

10:40—11:00 — přestávka

11:00—12:20
PANELOVÁ DISKUZE 2

Cílem druhého panelu je zodpovědět otázku, zda a jakým způsobem by bylo vhodné právně regulovat využití metod rozpoznávání tváří. Je dostatečná stávající regulace, která má kořeny v době analogových kamer? Nebo je dostatečná připravovaná evropská regulace? Nebo by bylo vhodné regulovat využití těchto metod na národní úrovni?

Karel Bačkovský — Odbor bezpečnostní politiky Ministerstva vnitra
Marcel Kolaja — Evropský parlament/Česká pirátská strana
Václav Mach — Iuridicum Remedium
Jana Pattynová — Pierstone/Spolek pro ochranu osobních údajů

12:20 — závěrečné slovo organizátorů
12:30 — ukončení semináře

REGISTRACE
Zdarma na pr@iure.org do 19. 6. 2022: počet míst je omezen.

Projekt podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora
občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska. #sOdvahou