TZ: Budou vojenští zpravodajci dělat za policii „černou práci“ v kyberprostoru?

Poslanci budou zřejmě již tento týden rozhodovat ve třetím čtení o novele zákona o Vojenském zpravodajství (sněmovní tisk č. 800), která dá zpravodajcům řadu pravomocí v oblasti monitorování metadat o internetové komunikaci, jakož i možnost aktivně v kyberprostoru zasahovat. Jak velký zásah do práv ale novela přinese, rozhodne hlasování o pozměňovacích návrzích.

„Ačkoli předložená novela prošla v tuhých jednáních během let řadou změn, tak u některých zcela klíčových aspektů k žádnému posunu nedošlo a novela tak představuje normu, která zcela nedostatečně vymezuje mantinely pro nové pravomoci zpravodajských služeb,“ říká právník Jan Vobořil z nevládní organizace Iuridicum Remedium, která se rozšiřování pravomocí zpravodajských služeb dlouhodobě věnuje.

„Novela ve stávající podobě umožní zpravodajcům provádět tzv. aktivní zásah, který ale zákon ani důvodová zpráva nedefinují. Vnímáme to jako nebezpečný bianko šek, který zpravodajci dostávají do ruky. Na jednu stranu chápeme snahu utajit postupy zpravodajských služeb, ale takto vágně upravená pravomoc přímo vybízí k zneužití,“ doplnil Vobořil.

Podle IuRe tyto aktivní zásahy nemusí být jen zásahem do práv jednotlivců, ale mohou například vést i k eskalaci konfliktu s jiným státem. Navíc v prostředí internetu je mnohem těžší než ve světě reálném zjistit, kdo je vlastně útočníkem. Snadno se tak může stát, že z obránce se stává naopak agresor.

Novela ale otevírá i další problém, kterým je možnost, že zpravodajci budou nové pravomoci využívat v prospěch policie, které by měli poskytovat součinnost.

„Policie bude moci využívat zpravodajce k provádění blíže nedefinovaných zásahů v kyberprostoru. Jde o bezprecedentní stírání hranic mezi pravomocemi policie a zpravodajských služeb, které jde daleko za pouhé sdílení informací,“ uvedl Vobořil.

Podle IuRe přitom zpravodajci v důvodové zprávě ani jinde nevysvětlili, proč je součinnost zpravodajců a policie v novele zakotvena a proč zrovna v ustanovení, které upravuje možnost provádět aktivní zásahy.

„Věříme, že poslanci budou nebezpečnému prorůstání těchto pravomocí věnovat zvýšenou pozornost a pokud už novelu neodmítnou jako celek, tak alespoň v tomto podpoří pozměňovací návrh pirátského poslance Františka Kopřivy, který požaduje vypuštění tohoto ustanovení. Případně i další návrhy posilující například parlamentní kontrolu využívání nových pravomocí zpravodajci,“ uzavírá Vobořil.

Více k tématu viz naše kampaň: Superpravomoci bez kontroly