Hygienické stanice by mohly využívat data z mobilů

Ministerstvo zdravotnictví předložilo novelu zákona o ochraně veřejného zdraví, která má umožnit hygienickým stanicím bez povolení soudu získávat data uchovávaná pro účely vyšetřování závažné kriminality. Děje se tak necelé dva měsíce poté, co Soudní dvůr Evropské unie opakovaně konstatoval, že plošný sběr těchto údajů je v rozporu s evropským právem. Přesně tato nelegálně shromažďována data chce využívat hygiena. Návrh jde přitom ještě dál, než stávající úprava, když ani nevyžaduje jakékoli podmínky pro vyžádání dat, ani soudní povolení.

Právník Jan Vobořil z IuRe k celé věci uvedl:

„Návrh je naprosto otřesným příkladem legislativního diletantismu ministerstva zdravotnictví. I z důvodové zprávy a hodnocení dopadů na ochranu soukromí, které musí legislativci povinně provádět, je zjevné, že ten kdo návrh připravoval si vůbec není vědom citlivosti dat, které žádá, nezná judikaturu, která se k problematice zpracování a využívání telekomunikačních dat vztahuje a prakticky vůbec neřeší otázku zabezpečení dat, o něž žádá.

Místo toho, aby vláda zrušila sběr dat, který je v rozporu s evropským právem, tak zneužívá pandemii k tomu, aby pro takto nelegálně zpracovávaná data hledala další nekontrolované využití. V neposlední řadě je třeba zdůraznit, že během jarní vlny epidemie se s tzv. vzpomínkovými mapami, které byly založeny na datech předávaných na základě souhlasu klientů operátory, prakticky vůbec nepracovalo. Neočekávám jakoukoli změnu pokud nebude k předávání dat ani třeba souhlas.

Pokud hygieny tento přístup získají, můžeme očekávat nárůst zneužívání těchto dat. Je nejvyšší čas, aby se operátoři postavili za své zákazníky a dovolali se přímého účinku čl. 15 odst. 1 směrnice o soukromí a elektronických komunikacích, kterou stát ve světle judikatury SDEU špatně implementoval a dostatečně nechrání právo na soukromí občanů. Operátoři by měli jít do sporu se státem a přestat data shromažďovat. Žádalo by to ovšem nejen odvahu, ale i aby se tím také vzdali peněz, které jim za toto stát platí .“

IuRe proto v současné době již dělá právní kroky s cílem donutit stát, aby přiznal, že uložená povinnost zpracovávat data je v rozporu s evropským právem, a aby tuto praxi byl donucen změnit. Jedině zrušením povinnosti i možnosti data uchovávat se zamezí podobným pokusům o přístup k nim v budoucnu.