Otevřený dopis k evropské směrnici o copyrightu

Pamatujete na loňskou bitvu týkající se tzv. evropské směrnice o copyrightu (články 11 a 13, aktuálně přečíslovány na 17)? Směrnice byla schválena, ale o konkrétní podobu českého zákona se stále hraje. V rámci konzultací s Evropskou komisí jsme podepsali otevřený dopis, ve kterém spolu s dalšími organizacemi apelujeme na to, aby v souvislosti se zavedeným mazáním a filtrováním nelegálního obsahu nezmizel i obsah legální.

Česká právní úprava přitom počítá s doslovnou implementací: ani při konzultacích nevyšlo najevo, jak by vlastně takové filtrování mělo v praxi vypadat. Technika na to dnes zjevně nestačí a lidské zdroje jsou neúměrně drahé.

Odkazy k tématu:

Otevřený dopis

Pirátský web věnující se tématu

Video od Kovyho, kde je vše stručně a jasně vysvětleno