Reakce ministra A. Vojtěcha na otevřený dopis Iure

V červenci 2020 jsme otevřeným dopisem s výzvou k úpravě aplikace eRouška vyzvali ministerstvo zdravotnictví, aby řešilo dopady zrušení právního základu pro předávání osobních dat do USA (tzv. Privacy Shield) Evropským soudním dvorem, na základě něhož jsou data předávána do USA. Evropský soud považuje data Evropanů v USA za zneužitelná a dává nám tak za pravdu, když kritizujeme využívání cloudových úložišť společnosti Google či Amazon k ukládání citlivých epidemiologických dat.

V odpovědi na náš dopis ministr Adama Vojtěch píše:

V současné době vyhodnocujeme dopady rozhodnutí Evropského soudního dvora na aplikaci eRouška, zejména z pohledu využívání cloudových služeb společností Google a Apple a probíhá posouzení smluvních klauzulí ve smlouvách s těmito společnostmi. Na základě výsledku posouzení připravíme a zrealizujeme návrh potřebných změn.

Doufáme, že chystaná druhá verze aplikace eRouška výše zmíněné zohlední. Že jde o živé téma dokazuje ostatně i nedávné doporučení nizozemského úřadu pro ochranu osobních údajů: v něm svoji vládu varuje před možnými riziky protokolu Google/Apple, který využívá tamní aplikace CoronaMelder (stejně je tomu u naší eRoušky).

Aplikace eRouška se zdá být bezpečným a užitečným nástrojem – na ověření a ujištění, co vše a jakým způsobem dáváme do rukou technologickému oligopolu Google/Apple, však nesmíme rezignovat.

.