Přijímat hotovost je ve většině evropských států povinné. Výjimky a nejasnosti ale vedou k tomu, že jde často o povinnost jen na papíře

V české debatě o hotovosti dosud zcela chyběly zahraniční zkušenosti. Přinášíme téměř čtyřicetistránkovou analýzu. Jak (ne)pochodíte s mincemi a bankovkami v evropských zemích?